Prevermo groep

Visie:

Wij zijn er van overtuigd dat iedereen in Nederland recht heeft op werk. Werk draagt bij aan vitaliteit en levensgeluk van mensen. In het licht van vergrijzing, langer doorwerken en versnelling van technologie wordt focus op duurzame inzetbaarheid een steeds dominanter thema.

Missie:

Onze missie is om iedereen die kan werken, duurzaam te laten participeren. De schadelast voor werkgevers en de menselijke last voor werknemers als gevolg van absenteïsme en presenteisme kan en moet teruggedrongen worden.

Oplossing:

Onze spoor 6 oplossing wordt onderstaand weergegeven.

 

spoor0

Duurzaam werken

Focus op duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Voorkomen van absenteïsme en presenteisme en daarbij behorende schadelast. Verhogen van productiviteit en mobiliteit van medewerkers.

spoor0

Terug in eigen werk

Het bevorderen van constructief herstel bij verzuim van medewerkers. Re-integratie als onderdeel van het herstel voor medewerkers die weer terug kunnen naar werk bij hun eigen werkgever.

spoor0

Terug in ander werk

Arbeidsmobiliteit van werknemers die aangewezen zijn op passend werk bij een andere werkgever.

spoor0

Naar nieuw werk

Re-integratie van werknemers met een WGA uitkering die weer geheel of gedeeltelijk gaan werken. Daarbij voorkomen van de schadelast voor de voormalig werkgever.

spoor0

Spoor 6

De integrale oplossing op het gebied van preventie, verzuim en re-integratie gericht op het verhogen van productiviteit en levensgeluk van medewerkers.