De verbazingen van Prevermo groep

 • Universele Verklaring van de Rechten van de Mens / VN
  • Artikel 23
  • Een ieder heeft recht op arbeid, op vrije keuze van beroep, op rechtmatige en gunstige arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen werkloosheid.


De verbazingen van Prevermo groep:

 1. Heel weinig organisaties zijn zich bewust van de schadelast die verzuim, gedurende een periode van 12 jaar na de eerste ziekmelding, kan veroorzaken.
 2. Door economische groei en doorgaande vergrijzing is er steeds meer druk op de arbeidsmarkt. Maar toch wordt slechts marginaal geïnvesteerd in de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.
  • Kosten van verzuim euro 15 miljard per jaar
  • Investering in duurzame inzetbaarheid  euro 200 mln
 3. Vanuit de markt is er geen consistente oplossing die de schadelast beoogt te beperken door vanuit preventie te denken en deze langjarig door te trekken na ziekmelding.

De vele wissels in het proces veroorzaken gebrek aan een consistente oplossing. Wij handelen volgens een nieuw spoor 6 proces.

spoor 6 traditioneel
spoor 6 prevermo groep